Nieuws

  • Breenieuws ·

Nieuwe wethouder is geïnstalleerd: “Mijn droom komt uit”

Natasja Vaasen is dinsdagavond benoemd tot wethouder van Peel en Maas. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde voor haar benoeming. Twee raadsleden stemden tegen de benoeming en één raadslid stemde blanco. Portefeuille Vaasen neemt de vrijgekomen wethouderfunctie van Machteld Beukema in. Het is de bedoeling dat Vaasen de portefeuille jeugd en onderwijs, volksgezondheid, kunst en cultuur oppakt. In het college wordt de definitieve portefeuilleverdeling bepaald. Bron: Omroep P&M Voor het volledige artikel zie website Omroep P&M
Winnaars Cultuurprijs 20-21
  • Breenieuws ·

Cultuurtoppers gezocht: Cultuurprijs Peel & Maas

Na twee jaar van afwezigheid zijn we verheugd de Cultuurprijs Peel & Maas weer te kunnen uitreiken. De voordrachtperiode voor de gemeentelijke Cultuurprijs Peel & Maas gaat van start. Bij deze een uitnodiging om personen, groepen en instellingen voor te dragen als kandidaat. Het gaat over kandidaten die in 2023-2024 iets bijzonders hebben gedaan. De Cultuurprijs is er voor personen, instellingen en initiatieven, die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in onze gemeente. Peel & Maas barst van het culturele initiatief. Daar zijn we blij mee en daar mogen we trots op zijn. De Cultuurprijs Peel & Maas is dan ook een mooie erkenning van de gemeente voor uitzonderlijke culturele prestaties. Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans, fotografie, architectuur, folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook veel mensen zich inzetten voor erfgoed, cultuureducatie en geschiedkunde. Zowel…
  • Breenieuws ·

Openlucht heilige missen in Maasbree

De maand mei wordt van oudsher ook wel de Mariamaand genoemd. In deze maand is er een bijzondere devotie tot Maria, de moeder van Jezus. Op woensdag 8 mei en woensdag 29 mei wordt bij twee kapellen in Maasbree extra aandacht besteed aan Maria.Tijdens de Mariamaand wordt het Mariabeeld in de kerk vaak versierd met bloemen en krijgt het soms een prominentere plaats in de kerk. Ook wordt er in deze maand vaak een kaarsje opgestoken bij Maria. Op woensdag 8 mei kunnen belangstellenden een Heilige Mis bijwonen bij kapel van de familie Weijs, Tongerloveldweg te Maasbree. Deze mis begint om 19.00 uur.Op woensdag 29 mei begint er om 19.00 uur een Heilige Mis bij de kapel ’t Rooth. Ook wel Kapel van de Moeder van Barmhartigheid genoemd. Deze kapel dateert van 1695 en is daarmee de oudste, nog bestaande, kapel van Maasbree.Bij slecht weer vindt de viering plaats ter…
  • Breenieuws ·

Verkiezing Europees Parlement: Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn 2 soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht. Voorwaarden Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde: Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Ook dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Iemand machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht) Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen. De persoon die via uw stempas namens u stemt, moet ook in Peel en Maas wonen. Schriftelijk iemand machtigen (schriftelijke volmacht) U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht. Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als: Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo: Stuur het…
  • Breenieuws ·

Start bestrijding eikenprocessierupsen 25 april 2024

Op donderdag 25 april 2024 start de biologische bestrijding van de eikenprocessierups 2024 in Peel en Maas. Het werk wordt uitgevoerd door Herman Vaessen Tuin Boom Groen uit Maasbree. Waar gaan we de bestrijding uitvoeren? Er wordt niet bestreden in parkjes, onverharde wegen, recreatieve fiets- en wandelroutes en bossen. Ook de Provincie en omliggende gemeenten voeren de bestrijding op deze wijze uit. Bestrijding We bestrijden de rupsen op een milieuvriendelijke wijze met het biologisch middel XenTari. Hiermee kunnen we een preventieve bestrijding uitvoeren waardoor de overlast voor de bevolking grotendeels uit blijft. Omdat het middel biologisch is, zijn er geen lichamelijke ongemakken voor inwoners, de uitvoerenden en voor dieren. Om te voorkomen dat het middel tijdens het spuiten in huis komt, verzoeken wij u ramen en deuren tijdens de bestrijding te sluiten. Planning:Maasbree: 14,15 en 16 mei Bron: Gemeentenieuws Peel en Maas Voor het volledige artikel zie de website Gemeente…
  • Breenieuws ·

Burgemeester Peel en Maas doet oproep aan hondenbezitters

Burgemeester Wilma Delissen-van Tongerlo roept hondenbezitters in de gemeente Peel en Maas op aandacht te hebben voor de veiligheid van mensen en andere honden. De burgemeester doet deze oproep naar aanleiding van meerdere bijtincidenten in de gemeente, waaronder een incident waar een kind bij betrokken was. De burgemeester geeft aan: “Veel mensen genieten van hun hond. In veruit de meeste gevallen gaat het houden van een hond ook goed. Maar in een aantal gevallen zien we dat de hondenbezitter geen controle heeft over het dier, waardoor de hond mensen of andere honden aanvalt. Als burgemeester kan ik dan een maatregel opleggen, door de eigenaar te verplichten de hond te muilkorven. Maar nog beter is het natuurlijk als we dit met elkaar voorkomen. Elk bijtincident is er één te veel.” Landelijke maatregelen Ook de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opgeroepen om verschillende maatregelen in te voeren om bijtincidenten door…
  • Breenieuws ·

Hoe gaat procedure voor de nieuwe burgemeester nu verder?

Nog een paar maanden en dan geeft burgemeester Delissen het stokje over van burgemeester. De procedure voor haar opvolger is in volle gang. Hoe ziet het proces er de komende weken uit? De gouverneur gaat de komenden weken in gesprek met de vertrouwenscommissie over de sollicitanten. Op basis hiervan bepaalt de vertrouwenscommissie wie er worden uitgenodigd. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met deze sollicitanten. De bezoekers van de markt in Panningen weten wat ze belangrijk vinden. Racties Er zijn 29 mensen die hebben gereageerd op de sollicitatie. Dat zijn er in verhouding met andere gemeente in Limburg veel. Er waren 27 mannen die een sollicitatie hebben gestuurd en 2 vrouwen. Bron: Omroep P&M Voor het volledige artikel zie de website van Omroep P&M
  • Breenieuws ·

Afkoppelproject Achter de Hoven Maasbree

Periode: woensdag 1 november 2023 t/m maandag 30 november 2026 In de wijk Achter de Hoven in Maasbree vervangen we in 22 straten het vuilwaterriool en leggen we een apart hemelwaterriool aan.  Het hemelwater dat op de straten en trottoirs valt komt in het hemelwaterriool terecht en zakt langzaam in de bodem. Dit noemen we infiltreren en dit gaat droogte tegen en voorkomt overlast aan de riolering. Voor het vervangen van de riolering moeten de straten opgebroken worden. Dit biedt de mogelijkheid om ook te kijken naar de inrichting van de wijk. Bekijk ook het YouTube filmpje over het project Achter de Hoven. Werkzaamheden We richten 22 straten opnieuw in. De werkzaamheden die we uitvoeren zijn: Bron: Gemeente Peel en Maas Voor het volledige artikel zie website Gemeente Peel en Maas
  • Breenieuws ·

Blikseminslag in kerk Maasbree, stormschade in andere kernen

Op verschillende plekken in Peel en Maas is maandagmiddag de bliksem ingeslagen. Dat gebeurde onder meer in een Meijelse akker en in de kerk van Maasbree. In andere kernen is er stormschade ontstaan. Kerkklokken staan stilDe dag begon nog met veel zon, maar dat sloeg het tweede deel van de middag om: de zonneschijn maakte plaats voor regen en onweer. Inwoners van Maasbree werden rond 16.00 uur opgeschrikt door een harde knal, toen de bliksem insloeg in de kerk. Sindsdien staan de kerkklokken stil. In Meijel was er blikseminslag in een afgelegen akker. Bron: Omroep P&MFoto: Carla Stammen-Hermans: De kerkklokken van de Maasbreese kerk staan stil op 15.57 uur, het tijdstip van de blikseminslag. Voor het volledig artikel zie website Omroep P&M.

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact