Netwerk Wonen

Wat is en doet het Netwerk Wonen?

Het Netwerk Wonen is onderdeel van het Dorpsoverleg. Het bestaat uit een aantal leden van het overkoepelende Dorpsoverleg en inwoners van Maasbree. Maasbree is een woon- en leefdorp. We hechten belang aan een kwalitatieve goede woon- en leefomgeving. Iedereen die in Maasbree wil wonen moet er met plezier kunnen wonen.

Voldoende geschikte en betaalbare woningen zijn belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Hier willen we ons als netwerk Wonen mee bezig houden, waarin we steeds de vraag stellen welke woonbehoeftes zijn er in het dorp. Op basis daarvan brengt het netwerk gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan de gemeente Peel en Maas. Het netwerk werkt in overleg met de gemeente ook aan plannen voor woningbouw. Wonen in Bree moet zo aantrekkelijk mogelijk blijven voor nu en in de toekomst.

Ook individuele woonvragen zijn interessant voor het verkrijgen van een goed woon- en leefklimaat. We proberen de individuele vraag op de agenda te krijgen door partijen bij elkaar te brengen en te verbinden. Aan de volgende partijen kun je denken: de burger, de grondeigenaar of pandeigenaar aan de ene kant en de gemeente , woningcorporatie of bouwer/ontwikkelaar aan de andere kant. Ook dit kan leiden tot mooie projecten.

De netwerkgroep bestaat nu uit de volgende personen: Theo Cox, Bobby Roefs, Peter Heuvelmans, Leo Timmermans en Hanneke Hinssen.

Bereikbaarheid Netwerk Wonen

Hebt u een vraag of een voorstel of u wilt misschien deelnemen aan dit netwerk, neem dan contact met ons op. Het netwerk Wonen is per e-mail bereikbaar: wonen@heerlyckbree.nl

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact