Netwerk Groen

Wat is en doet het Netwerk Groen?

Het Netwerk Groen is onderdeel van het Dorpsoverleg Maasbree en heeft als speerpunt het vergroenen van Maasbree. Actieve focus ligt daarbij op het vergroenen van de hartlijn in Maasbree. De werkgroep is daarnaast beschikbaar voor het adviseren over aanpak en proces bij wijk- en buurtinitiatieven.

Bijeenkomst woensdag 24 januari 2024

Op woensdag 24 januari 2024 organiseerde het netwerk Groen een inspirerende informatie avond bij De Vermaekerij. Doel van deze avond was het verder en versneld vergroenen van Maasbree! Op deze avond vertelde Gastspreker Erwin van Herwijnen van New Urban Standard over de noodzaak en mogelijkheden van het vergroenen van (dorps)kernen.

Daarnaast zorgde het netwerk Groen voor een update over de stand van zaken van andere groene ontwikkelingen in Maasbree. Niet alleen kwam het allereerste “Get a Tree for Free” initiatief op de Molenstraat aan de orde. Ook een aantal andere vergroeningsprojecten werden toegelicht, waaronder de Belaevingstuin, het Laefplein, het Kennedyplein en de Kastanjehof.

Bereikbaarheid Netwerk Groen

Het netwerk Groen is per e-mail bereikbaar:
groen@heerlyckbree.nl

24 januari 2024
Informatieavond Vergroening
Vorige slide
Volgende slide

Presentatie Werkgroep Groen aan bewoners Venloseweg, Arnoudstraat en Achter de Hoven over verdere vergroening Maasbree.

Presentatie Werkgroep Groen over lopende projecten en verdere mogelijkheden.

Presentatie New Urban Standard over de mogelijkheden tot vergroening in je woonomgeving.

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact