Op d'n Baum

Het laatste nieuws het eerste in je mailbox? Meld je nu aan voor de nieuwe Op d’n Baum! Je ontvangt elke maand een mail  met boétegewoën niejs oet Bree!

Eerdere edities

Jaargang 1, Nummer 1, 29 februari 2024

Jaargang 1, Nummer 2, 28 maart 2024

Aanleveren kopij en vragen

Wil je een artikel aanleveren voor opname in Op d’n Baum, stuur dit dan via e-mail naar het adres: opdenbaum@heerlyckbree.nl. Houd daarbij rekening met de sluitingsdata voor kopij (zie onderstaand). Inzenden betekent niet dat dit automatisch geplaatst wordt!

Voor eenvoudige verwerking graag op de volgende manier aanleveren:

  • Volledig artikel aanleveren met een minimum van 100 woorden, bij voorkeur in een Word-document.
  • Foto’s apart aanleveren, dus niet opgenomen bij de tekst.
  • Foto’s aanleveren in liggend formaat met een breedte van minimaal 600 pixels. 
 
Ook vragen kunnen gesteld worden via e-mail: opdenbaum@heerlyckbree.nl.

Verschijningsdata

De verzending van Op d’n Baum zal in 2024 op of rond de volgende data gaan gebeuren. Tussen haakjes staat de sluitingsdatum voor kopij:

29 februari 

28 maart

25 april (19 april)

30 mei (24 mei)

27 juni (21 juni)

1 augustus (26 juli) (onder voorbehoud)

29 augustus (23 augustus)

26 september (20 september)

31 oktober (25 oktober)

28 november (22 november)

27 december (20 december)

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact