Dorpsondersteuners

Dorpsondersteuner
De Dorpsondersteuner is de verbindende schakel tussen en werkt nauw samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en professionals op diverse gebieden. Signaleert, initieert en stimuleer initiatieven vanuit het dorp en organiseert hiervoor bijbehorende activiteiten.
Er gaat bijzondere aandacht uit naar een aantal initiatieven van het kernteam Zorg en Welzijn, waaronder het opzetten en uitvoeren van het project ‘hulp in de huishouding’.

De Dorpsondersteuner is een beroepskracht die werkt in dienst van het dorp. U kunt met allerlei hulpvragen bij de Dorpsondersteuner terecht. De Dorpsondersteuner kan bij u thuis komen. Het doel van de Dorpsondersteuner is om te werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Maasbree.

Graag stellen wij ons aan u voor
Wij, Mia van Gils en Liset Janssen, zijn de dorpsondersteuners van Maasbree. De ondersteuning in de huishouding is per 1-1-2018 een zelfstandige voorziening enheeft momenteel onze prioriteit. Daarnaast zijn onze doelstellingen het tot stand brengen van ontmoetingen, laagdrempelig contact en verbindingen.

Bereikbaarheid dorpsondersteuner:

• Per e-mail:
dorpsondersteunermaasbree@kkpm.nl

• Telefonisch:
Liset Janssen: 06-18608314
Mia van Gils: 06-18834757

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Dan wordt u teruggebeld.

• Bezoek:
Wilt u ons bezoeken in het Gezondheidscentrum? Dat kan op afspraak via bovenstaande contactgegevens.

dorpsondersteuners

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact