Dorpsondersteuners

Dorpsondersteuner
De Dorpsondersteuner is de verbindende schakel tussen en werkt nauw samen met inwoners, vrijwilligersorganisaties, gemeente en professionals op diverse gebieden. Signaleert, initieert en stimuleert initiatieven vanuit het dorp en organiseert hiervoor bijbehorende activiteiten.

De Dorpsondersteuner is een beroepskracht die werkt in dienst van het dorp. U kunt met allerlei hulpvragen bij de Dorpsondersteuner terecht. Soms lukt het niet om zelf uw huishouden te doen, bijvoorbeeld door ziekte of een beperking. De Dorpsondersteuner kan hulp bij het huishouden regelen via de dorpsvoorziening ‘Hulp bij het huishouden’. De Dorpsondersteuner kan bij u thuis komen. Het doel van de Dorpsondersteuner is om te werken aan een leefbaar en toekomstbestendig Maasbree.

Graag stellen wij ons aan u voor
Wij, Mia van Gils en Liset Janssen, zijn de Dorpsondersteuners van Maasbree.  Naast hulp bij het huishouden zijn onze doelstellingen het tot stand brengen van ontmoetingen, laagdrempelig contact en verbindingen.

Bereikbaarheid Dorpsondersteuner:
• Per e-mail:
dorpsondersteunermaasbree@zcpm.nl

• Telefonisch:
Mia van Gils: 06-18834757

Wordt de telefoon niet opgenomen, dan kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken. Dan wordt u teruggebeld.

• Bezoek:
Wilt u ons bezoeken in het Gezondheidscentrum? Dat kan op afspraak via bovenstaande contactgegevens.

dorpsondersteuners

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact