Dorpsoverleg

Maasbree, bekend om zijn Britse bescheidenheid en noaberschap. Een plek die leeft, voor jong en oud. En dat willen we zo houden! Dat kan door sámen de schouders er onder te zetten.

In 2010 is het Dorpsoverleg opgericht vóór en dóór inwoners van Maasbree. Als Dorpsoverleg Maasbree voeren we gesprekken met de gemeente Peel en Maas en we organiseren dorpsavonden die zorgen voor verbondenheid en energie.

Door middel van informatievoorziening, stimuleren en ondersteunen van initiatieven van inwoners wil het Dorpsoverleg bijdragen aan de leefbaarheid van Bree. In 2014 maakten we als inwoners van Maasbree een dorpsvisie met daarin keuzes en acties voor de toekomst. Die zijn nodig! Want als dorpsgemeenschap willen we grip hebben op onze toekomst én we willen heel graag onze partners (denk aan de gemeente en ondernemers) meenemen. Want in Maasbree doen we het graag samen. 

Op deze website vinden jullie informatie over de activiteiten van het Dorpsoverleg en de betrokken netwerkgroepen. Deze verschillende netwerken zullen zich binnenkort concreet aan jullie voorstellen.

Netwerken:
Het eigenlijke werk van het Dorpsoverleg vindt plaats in de netwerken. Elk netwerk werkt aan een specifiek thema. Wil je meepraten over of heb je een mooi idee om je leefomgeving te verbeteren of te veranderen en wil je je hiervoor inzetten? Dan ben je van harte welkom in een van de bestaande netwerken: wonen, gebiedsontwikkeling/projecten bijv. omgeving de Vermaekerij en de Pool, ondernemers, het actueel houden van de toekomstvisie, groen en verduurzaming in het centrum, Heerlyck Bree, jeugd en jongeren, zorg en welzijn, (speel)voorzieningen, organisatie Dorpsoverleg, sportieve omgeving/sporthal en verenigingen. Of vind je dat er nog iets ontbreekt?

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met het secretariaat van het Dorpsoverleg via info@maasbree.nl We helpen je graag verder, want bijdragen aan “Heerlyck Bree” ….. dat wil jij toch ook!

Samenstelling Dorpsoverleg Maasbree

Dagelijks bestuur:

 • Theo Cox, voorzitter (toekomstvisie, wonen, gebiedsontwikkeling/projecten, duurzaamheid)
 • Paul Wijnen, secretaris (toekomstvisie, organisatie, sportieve omgeving/sporthal, voorzieningen)
 • Yvonne Moonen, penningmeester (Heerlyck Bree)
 • Nicole Bremmers, (Heerlyck Bree, voorzieningen)


Leden netwerken:

 • Hanneke Hinssen (zorg en welzijn, wonen, organisatie)
 • Bobby Roefs (jeugd en jongeren, wonen, gebiedsontwikkeling/projecten)
 • Jop Wijnands (organisatie)
 • Peter Heuvelmans (wonen, gebiedsontwikkeling/projecten)
 • Tim Steeghs (wonen, gebiedsontwikkeling/projecten)
 • Roy van den Broek (groen en duurzaamheid, speelvoorzieningen)
 • Sandra Palmen (ondernemers)
 • Loes Houben (ondernemers)
 • Ben Smets (sportieve omgeving/sporthal, voorzieningen).

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact