Netwerk Jeugd

Wat is en doet het Netwerk Jeugd

Het netwerk Jeugd is onderdeel van het Dorpsoverleg en wil zich in de breedste zin inzetten voor de jeugd waar winst gehaald kan worden. 

Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat het netwerk, naar aanleiding van een enquête onder jongeren in Maasbree, zich hard heeft gemaakt om voor jongeren die qua leeftijd buiten de boot vielen op repeterende basis een feestavond te organiseren bij het Mafcentrum (Doot ens Maf). 

Als er zich nieuwe plannen voordoen in Maasbree, probeert het netwerk deze ook vanuit het oogpunt van jongeren te bekijken. Mocht u zelf bepaalde kansen liggen voor de jeugd in Maasbree, en wilt u zich hiervoor hard maken? Stuur dan een bericht en dan kijken we hoe we dit SAMEN kunnen aanpakken.

Bereikbaarheid Netwerk Jeugd

Het netwerk Jeugd is per e-mail bereikbaar:
info@maasbree.nl

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact