Samenwerking Bibliocenter, de bibliotheek Maas en Peel en Hoera kindercentra.

Om het voorlezen vanaf jonge leeftijd te bevorderen, werd op 1 juni de overeenkomst tussen Hoera kindercentra, Bibliocenter en de Bibliotheek Maas en Peel ondertekend. Deze samenwerking is een belangrijke stap in de taalontwikkeling van veel jonge kinderen in de gemeente Peel en Maas, Weert, Nederweert en Leudal door middel van het programma ‘BoekStart’.

Voorleescoördinatoren

Om het voorlezen een extra impuls te geven, worden er op alle Hoera-locaties ‘voorleescoördinatoren’ opgeleid door de bibliotheken. De eerste pedagogisch medewerkers hebben inmiddels met veel enthousiasme deze scholing gevolgd én met goed gevolg afgerond! Na de zomer gaan zij met hun collega’s op locatie, samen met een voorleesconsulent van de bibliotheken, ook een impuls geven aan de voorleesomgeving en de boekencollectie in de dagopvanggroepen.

Samenwerking

Het is cruciaal voor de ontwikkeling van taalbegrip en taalgevoel van kinderen om vroegtijdig in aanraking te komen met voorlezen. Met de ondertekening van de overeenkomst gaan de partijen voor in ieder geval drie jaar een samenwerking aan. Voor de Bibliotheken is dit een mooie uitbreiding van het BoekStart-programma. Samen met Hoera kindercentra zetten ze zich in voor het versterken van de taalontwikkeling en leesplezier op alle locaties van Hoera.

BoekStart in de kinderopvang

BoekStart in de kinderopvang is een uitbreiding van BoekStart om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt met een aantrekkelijke (voor)leesplek in de kinderopvang, met een collectie geschikte boekjes, deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, betrekken van ouders, een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.

Bron: Facebook Hoera Kindercentra

Deel dit bericht:

Hoera 449724287_997618635699721_7620203560781628356_n

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact