Wat te doen bij ‘overlast’ in Maasbree?

Kennismakingsavond Kennedyplein met wijkagent, handhaving en jongerenwerk

Op 15 mei jl. ontmoetten gebruikers en omwonenden van het Kennedyplein de jongerenwerker, wijkagent en gemeentelijke handhavers. Deze kennismakingsavond in de Violier was georganiseerd door het Netwerk Jeugd, gelinkt aan het Dorpsoverleg Maasbree. De bijeenkomst vond plaats op verzoek van omwonenden. Het omgaan met jeugd(overlast) op het Kennedyplein was voor veel buurtgenoten een tijdje geleden een erg grote “uitdaging” i.v.m. vuurwerkincidenten en dergelijke. Inmiddels is het rustiger op het plein, maar voor de korte lijnen in de toekomst werd een kennismaking met betrokken professionals gewaardeerd. Jongerenwerk, politie en handhaving gaven uitleg over hun functie, rolverdeling en samenwerking bij overlast situaties en omgang met jeugd. Ook de belangrijke rol van de buurt werd besproken, o.a. voor het melden van situaties. De meeting zorgde ervoor dat de aanwezigen elkaar makkelijker kunnen bereiken in het vervolg.

Deze contacten zijn echter ook breder belangrijk voor heel Maasbree. Vraagt u zich ook af hoe u het beste jongerenwerk, politie of handhaving van de gemeente kunt bereiken? Of wat u zelf kunt betekenen bij ervaren hinder?

Voor verdachte situaties en (mogelijke) criminaliteit neemt u contact op met de politie. De wijkagent voor Maasbree is Marcel Kovacs. 

Politie: 0900-8844 (bij acuut gevaar belt u 112)
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl
 
Voor meldingen rond de openbare orde en overlast in de openbare ruimte kunt u schakelen met Handhaving van de Gemeente Peel en Maas. Deze is op drie wijzen te contacteren:

Gebruik de BuitenBeterApp. Download deze app in de App Store of bij Google Play.  Deze app is overigens ook te gebruiken voor andere meldingen over de openbare ruimte, zoals een kapotte straatlantaarn of dumping van afval;
Vul het online meldingsformulier in; of
Bel het Klant Contact Centrum van de Gemeente Peel en Maas op telefoonnummer 077 306 6666.

Voor voorlichting en omgang met (groepen) jongeren in de openbare ruimte kunt u schakelen met jongerenwerk van Vorkmeer:

Jongerenwerker Ahmet Almis
T: 06-82255948
E: a.almis@vorkmeer.nl

Of bel met Vorkmeer op telefoonnummer 077 307 73 50.
 

Deel dit bericht:

Maasbree 20240707_141349

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact