Dit evenement vindt plaats op:

Burgerinitiatief Kastanjehof

Tijdens een buurt BBQ van de Kastanjestraat en Kastanjehof in Maasbree, is het idee ontstaan om het hofje bloemrijker te maken alsook meer biodiversiteit te laten ontstaan. Op de Kastanjehof ligt een grasveld van zo’n 850 m2 met 6 kastanjebomen. Belangrijke uitgangspunten waren dat er voldoende ruimte moest blijven om te kunnen spelen en om activiteiten te organiseren.

De bewoners hebben samen een plan aan de gemeente voorgelegd om twee grote vaste planten borders aan te leggen. Dit plan is door de gemeente omarmd en wilde hier volledige medewerking aan verlenen.

Het ontwerp ziet er als volgt uit:

Geel zijn de vaste planten borders, welke ruim 200 m2 groot zijn, met paden van boomschors er doorheen. Het vierkantje boven is de plek van de reeds aanwezige bladkorf en het vierkantje in het midden is een picknicktafel.

De gemeente zal ook zorg dragen voor de picknicktafel waar buurtbewoners kunnen samen zitten. De omwonenden wilden zelf ook de handen uit de mouwen steken. Op 16 maart j.l. zijn de plantjes door de omwonenden geplant. Ook nemen zij het wieden van het onkruid voor hun rekening.

De gemeente Peel en Maas had van te voren het grondwerk verricht en heeft voor de planten gezorgd.

Dit project mag als voorbeeld gaan dienen hoe burgers in Maasbree zelf initiatief kunnen nemen om hun eigen directe leefomgeving te verbeteren. Vanuit het Dorpsoverleg stelt het Netwerk Groen hun kennis en kunde ter beschikking aan al dit soort ‘groene’ burgerinitiatieven om zo het leven in Maasbree mooier, groener en gezonder te maken.


Bekijk ook de rapportage van Omroep P&M:

Deel dit evenement:

burgerinitiatief-kastanjehof

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact