Maasbree in gesprek over woningnood met gemeente en andere dorpen (deel 2)

Op 16 mei 2024 hebben  de verschillende werkgroepen Wonen van de dorpen van Peel en Maas bij elkaar gezeten. Dit gebeurde op initiatief van het netwerk Wonen van  Maasbree. Inzet en doel van deze bijeenkomst was om de krachten te bundelen en goede ideeën te verzamelen. Er was sprake van een geslaagde bijeenkomst. Naast een hele grote opkomst, bleken er veel overeenkomsten en gezamenlijke problematieken over wonen te bestaan in de diverse kernen. Een aantal mensen uit deze vergadering gaat aan de slag met het schrijven van een soort manifest. In dit schriftelijk stuk zullen voorstellen worden gedaan om tot een actievere, gedurfdere en meer voortvarende aanpak van de bestaande woningnood te komen. De dorpen zijn van oordeel dat er iets moet gebeuren. 

Het manifest zal op korte termijn worden opgemaakt en worden aangeboden aan de gemeente . De gezamenlijke werkgroepen willen dit nog voor het zomerreces  en de raad bespreken met het college.

Mocht u op dit bericht willen reageren en/of ons suggesties mee willen geven dan kunt u deze richten aan wonen@heerlyckbree.nl met als onderwerp “Woningnood”.

Deel dit bericht:

woningnood-min

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact