Nog meer bomen in Bree? Get a tree for free!

Op dinsdag 4 juni vindt er in café de Pool een bijeenkomst plaats voor bewoners van de Arnoudstraat, Achter de Hoven en Venloseweg over de mogelijke aanplant van bomen in hun straat. De avond wordt georganiseerd door het Netwerk Groen, in samenwerking met de gemeente en vergroeningsambassadeurs van de drie straten.

Eerder dit jaar werden er 26 gratis bomen geplant in de voortuinen van bewoners van de Molenstraat. De boomplantdag was een samenwerking tussen de gemeente, de buurt en het Netwerk Groen van Maasbree. Dit inspireerde bewoners van de Arnoudstraat, Achter de Hoven en de Venloseweg om in actie te komen voor meer bomen in hun eigen straat. Als vergroeningsambassadeurs willen ze samen met hun buren kijken wat de mogelijkheden zijn en wie er mee wil doen met de aanplant van een boom in de eigen voortuin.

Samen met de vergoeningsambassadeurs Nel Vaessen, Willi van Kuijk, Ger Ramakers en Paul Wijnen wordt op dinsdagavond 4 juni de bewoners van de drie straten meer informatie verstrekt over hoe hun straat er vergroend uit zou zien, over de mogelijke bomen, aanplanting en het onderhoud van een gratis boom in de voortuin.

‘Dit is het moment om onze eigen straten groener te maken,’ aldus Nel Vaessen en Ger Ramakers. We zien je graag dinsdagavond 4 juni vanaf 19.30 uur bij Café de Pool.

Voor meer informatie over de vergroening van Maasbree, neem contact op met groen@heerlyckbree.nl.

Deel dit bericht:

tree-for-free-min

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact