Geslaagde informatieavond over werkzaamheden Achter de Hoven

Op woensdag 15 mei heeft het projectteam van gemeente Peel en Maas en aannemer BLM Wegenbouw een informatiebijeenkomst gehouden in het projectgebied van Achter de Hoven Maasbree.

Alle aanwonenden van dit project waren uitgenodigd voor deze inloopbijeenkomst. Gemeente en BLM hebben een toelichting gegeven op het ontwerp, de planning en informatie over de praktische zaken bij de uitvoering van het werk. Ook was er informatie over de gratis bomen actie en de mogelijkheid tot het afkoppelen van regenwater aan de eigen woning.

Waterklaar
Het afkoppelen van regenwater is een duurzaam onderdeel tijdens de werkzaamheden. Het regenwater dat straks op straat valt, wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering, maar zal in de wijk in de bodem infiltreren. Dit zorgt voor een gezonde grondwaterstand, minder wateroverlast bij hevige regenval en beperkt hitte stres in hete zomerperiodes. De gemeente Peel en Maas wil de bewoners van de wijk aanmoedigen ook zelf regenwater af te koppelen. De gemeente stelt als onderdeel van het project Achter de Hoven een gratis afkoppelstuk of -steen beschikbaar voor bewoners die zelf de voorzijde van hun woning willen afkoppelen. Bewoners zijn hier op de informatieavond en middels een bewonersbrief over geïnformeerd.

Afkoppelsubsidie Waterklaar
Naast het gratis afkoppelpakket is er ook subsidie beschikbaar voor het afkoppelen van uw eigen woning op eigen terrein. Op de informatiebijeenkomst stond de Waterklaar bus en een Waterklaar coach klaar om bewoners van informatie en advies te voorzien.

Indien u interesse heeft in het afkoppelen van de woning, kijk dan op de website van de gemeente voor meer informatie. Zoekterm: ‘Afkoppelen hemelwater’.

Vraag een gratis boom aan voor in uw voortuin
Tot slot zijn bewoners in de wijk geïnformeerd over de mogelijkheden tot een gratis boom in de voortuin. Een boom in uw voortuin zorgt voor een sfeervol beeld, draagt bij aan wateropvang, het klimaat en biodiversiteit. Belangstellende bewoners zijn geadviseerd over het type boom, geschikt zijn voor in een (kleine) voortuin.

Planning
De werkzaamheden in dit tweede deelgebied in de wijk Achter de Hoven nemen ca. 7 maanden in beslag. Einde van dit deelgebied zal zijn rond kerst 2024.

In de fasering van deelgebied 2 is te zien in welke volgorde de werkzaamheden plaatsvinden.

Deel dit bericht:

achter-de-hoven-min

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact