De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor ondertekenen strategische samenwerking

De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor ondertekenen strategische samenwerking
Op maandag 24 juni 2024 hebben De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor een strategische
samenwerkingsovereenkomst ondertekend om innovatieve woonbegeleidingsconcepten in de
langdurige ouderenzorg te ontwikkelen. De samenwerking richt zich op het concept ‘GeWoon Thuis’.
Dit omvat een uitgebreide nieuwe werkwijze in wonen, welzijn en zorg. Het doel van dit concept is
om mensen langer, goed thuis te laten wonen en ervoor te zorgen dat mensen ‘wonen als thuis’ als
het thuis niet meer gaat. De basis ligt in de uitgangspunten van Positieve Gezondheid met volop
aandacht voor preventie, welzijn en een betekenisvol leven.

‘GeWoon Thuis’: nieuwe werkwijze in de ouderenzorg
Marc van Ooijen, bestuurder De Zorggroep: “De zorgvraag verdubbelt tussen 2020 en 2040, terwijl
het aantal professionele medewerkers hooguit gelijk blijft. Om ons hierop voor te bereiden moeten
we anders denken en anders doen. Deze transformatie is te groot om alleen te doen. We zijn dan ook
erg blij met de steun van VGZ.”
Met ‘GeWoon Thuis’ zet De Zorggroep stevig in op een nieuw, integraal woonbegeleidingsconcept
dat uitgaat van het principe dat iedereen ‘thuis’ woont. Verhuizen wordt zoveel mogelijk voorkomen.
Als een beschermde woonomgeving toch nodig is, wordt ervoor gezorgd dat mensen zich ook daar
thuis voelen en hun eigen leven kunnen leiden zoals ze gewend zijn, met mensen om hen heen die er
daarvoor ook waren. De contacten met het informele netwerk van familie, vrienden, vrijwilligers en
buren worden gestimuleerd, gewaardeerd en georganiseerd en er wordt vanuit gelijkwaardigheid
met hen samengewerkt. Waar mogelijk en helpend worden hulpmiddelen zoals technologie ingezet.

Gezamenlijke ambitie
Met de strategische samenwerking onderschrijven De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor hun ambitie
om de langdurige ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Het ‘GeWoon Thuis’ concept wordt
binnen twee jaar doorontwikkeld. Hans van Noorden, Directeur Langdurige Zorg VGZ Zorgkantoor:
“We ervaren een aantal uitdagingen in de ouderenzorg. En met De Zorggroep hebben we elkaar
daarin goed gevonden. We willen de innovaties die met ‘GeWoon Thuis’ worden ontwikkeld ook
graag delen met andere zorgaanbieders.”
Voor meer informatie, bekijk de video:

Bron: Persbericht De Zorggroep en VGZ Zorgkantoor

Deel dit bericht:

th

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact