Wethouder Nijssen neemt zitting in Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie van de VNG

Op woensdag 26 juni 2024 is wethouder Nijssen tijdens de algemene ledenvergadering van de VNG benoemd tot lid van de Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie. Zijn kandidaatstelling werd met een ruime meerderheid aangenomen.

“Ik ben er van overtuigd dat we de opvang van asielzoekers, statushouders en vluchtelingen alleen met een regionale en nationale aanpak kunnen oplossen. Waarbij we de hele keten bekijken, van begin tot eind. Zodat we aan de ene kant kunnen zorgdragen voor de juiste opvang, máár in balans met wat gemeenschappen en voorzieningen kunnen dragen” alsdus wethouder Nijssen. De ervaring uit gemeente Peel en Maas neem hij mee naar de commissie om ook geluid te geven aan de impact op kleinere gemeenschappen. Als lid van het Dagelijks Bestuur van de P10 en van de Regietafel Limburg Noord spreekt hij al regelmatig met andere gemeenten hierover. “Het is een onderwerp waarin we gezamenlijk moeten optrekken, praten, nadenken én de handen ineen moeten slaan voor een gezamenlijk uitvoeringsplan. De mogelijkheden én beperkingen van en voor grote en kleine gemeenten moeten hierbij in balans zijn.”  

Bron: Persbericht Gemeente Peel en Maas

Deel dit bericht:

Gemeente mth

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact