Verkiezing Europees Parlement: Iemand machtigen om voor u te stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op de verkiezingsdag? Dan kunt u een andere kiezer voor u laten stemmen. Dit heet stemmen bij volmacht. Er zijn 2 soorten volmachten; een schriftelijke en een onderhandse volmacht.

Voorwaarden

Voor een volmacht voor de verkiezingen geldt dat de gemachtigde:

 • voor maximaal 2 personen per volmacht mag stemmen
 • de volmachtstem tegelijk moet uitbrengen met zijn of haar eigen stem
 • bij het stemmen de machtiging(en) moet laten zien
 • zich bij het stemmen moet identificeren

Bent u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wel ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Ook dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen.

Iemand machtigen via uw stempas (onderhandse volmacht)

 1. Vul de gegevens in op de achterkant van de stempas.
 2. Zet uw handtekening.
 3. Laat de gemachtigde zijn of haar handtekening zetten. De gemachtigde is degene die namens u gaat stemmen.
 4. Geef de gemachtigde een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn. De gemachtigde mag de kopie ook via een smartphone of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.
 5. De gemachtigde neemt uw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs mee naar een stembureau om deze tegelijkertijd met zijn eigen stem uit te brengen.

Iemand machtigen met uw stempas kan tot op de dag van de verkiezingen. De persoon die via uw stempas namens u stemt, moet ook in Peel en Maas wonen.

Schriftelijk iemand machtigen (schriftelijke volmacht)

U kunt ook een andere kiezer machtigen om voor u te stemmen via een machtigingsformulier. Dit heet een schriftelijke volmacht.

Een schriftelijke volmacht kunt u bijvoorbeeld gebruiken als:

 • U op de dag dat u kan stemmen niet in uw gemeente bent. Bijvoorbeeld omdat u op vakantie bent of omdat u vanwege uw werk in het buitenland zit.
 • U geen kopie van uw identiteitsbewijs mee kan geven. Bijvoorbeeld omdat uw identiteitsbewijs langer dan 5 jaar verlopen is en u niet meer op tijd een nieuw identiteitsbewijs kan aanvragen.

Iemand machtigen met een machtigingsformulier werkt zo:

 • Download het aanvraagformulier stemmen met volmacht (PDF, 73.5 kB) of u haalt een formulier in het Huis van de Gemeente.
 • De gemachtigde en uzelf vullen allebei een deel van dit formulier in.
 • Kopie van uw identiteitsbewijs toevoegen
 • Print het formulier uit en onderteken het. De gemachtigde moet het formulier ook ondertekenen.

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier op per post naar:
Gemeente Peel en Maas
Afdeling Burgerzaken
Postbus 7088
5980 AB Panningen

Als scan of foto, naar: verkiezingen@peelenmaas.nl.

Het formulier moet uiterlijk maandag 3 juni 2024 om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Stemmen voor iemand met een verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau niet.

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Ronselen van volmachten is strafbaar

Een kiezer mag alleen uit zichzelf een volmacht geven. Het is strafbaar om aan een kiezer te vragen een volmacht te verlenen. Dat heet ook wel ronselen van volmachten.

Meer informatie

Voor meer informatie over alle verkiezingszaken neem contact op met Burgerzaken,
telefoon 077 306 6666 of stuur een e-mail naar verkiezingen@peelenmaas.nl.

Bron: Gemeentenieuws Peel en Maas

Deel dit bericht:

Verkiezingen 25a473e_w600_stempasepvolmachtsbe

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact