Ontwikkelingen rondom het Kennedyplein

Op dinsdagavond 20 februari jl. heeft de gemeente Peel en Maas een omgevingsdialoog georganiseerd over de ontwikkelingen in de omgeving van het Kennedyplein. Aanleiding voor deze avond in het MFA zijn de ontwikkelingen en gesprekken rondom de buitenruimten van De School, de Toekomstvisie Centrum Maasbree en verschillende signalen over het gebruik en de functies van en aan het plein.

Het doel van de omgevingsdialoog was om te inventariseren welke beelden en belangen er zijn en welke keuzes te maken zijn.

De ontwikkelingen in het centrum (rondom de scholen en de sporthal) bieden kansen om het Kennedyplein en het omliggende gebied te herinrichten. Daarbij vormen vergroening, hoogkwalitatieve speelgelegenheid en verduurzaming belangrijke aandachtspunten.

De gemeente is nu aan zet om het proces verder vorm te geven. De verwachting is dat een in te stellen werkgroep samen met de gemeente aan de slag gaat om vanuit de inventarisatie te komen tot een schetsmatig eindplaatje. Deze werkgroep bestaat uit belanghebbenden en inwoners van Maasbree. Ook het Dorpsoverleg zal deelnemen aan deze werkgroep en blijft zich hard maken voor een fraaier en toekomstbestendig dorpscentrum mét een heringericht Kennedyplein.

Het is  de gemeente, die uiteindelijk bepaalt wat uiteindelijk wel of niet wordt uitgevoerd en in welke fases. De gemeente heeft al kenbaar gemaakt dat op de korte termijn niet alles kan worden gerealiseerd.

We houden jullie van de ontwikkelingen op de hoogte.  

Het Dorpsoverleg Maasbree

Deel dit bericht:

kennedyplein-min

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact