Maasbree in gesprek over woningnood met gemeente en andere dorpen

Op initiatief van het netwerk Wonen van Maasbree vindt er 16 mei een overleg plaats van verschillende werkgroepen Wonen van de dorpen van Peel en Maas. Onze inzet en doel van deze bijeenkomst is om de krachten te bundelen en goede ideeën te verzamelen. Dit is een collectieve poging om samen met de gemeente Peel en Maas te komen tot een actievere, gedurfdere en meer voortvarende aanpak van de bestaande woningnood.

Het netwerk Wonen signaleert al meerdere jaren de knellende woningnood die in ons dorp en breder in onze gemeente en regio voelbaar is. Met name jongeren (de starters), de gescheiden gezinnen en ouderen met een specifieke woonwens, zijn vaak kansloos op de huidige woningmarkt. Zowel qua huur als koop. De schaarste drijft de prijzen sterk op. Voor velen worden woningen daardoor onbereikbaar.

We hebben als netwerk Wonen de laatste jaren regelmatig gesprekken gevoerd met de gemeente over het te voeren beleid op het thema ‘wonen’, maar in beleid kun je niet wonen. Het gaat om het daadwerkelijk realiseren en daar komt niet genoeg vaart in, gelet op de grote vraag naar woningen. Dit vormt voor ons de aanleiding om een overleg te initiëren met andere dorpen.

We hopen dat we samen met de andere kernen de gemeente Peel en Maas kunnen helpen om een ambitieuzere en meer voortvarende aanpak van de woningnood te realiseren. We denken dat we sneller naar concrete actie kunnen door onze kennis en betrokkenheid te bundelen. Er zal sneller en meer gebouwd moeten worden.

Dit gezamenlijke traject vraagt tijd. Ondertussen moeten we wel verder. In Maasbree staan een aantal ontwikkelingen op het programma:

  1. De 18 woningen aan het Laefplein (omgeving Poolbar/Vermaekery)
  2. De verplaatsing van de sporthal (2027) biedt wellicht mogelijkheden om te bouwen.
  3. Mogelijke woningbouw op het Meuleveld (oude voetbalvelden aan de Molenstraat) in de toekomst.

De eerste woningen zullen niet eerder dan eind 2026 gereed en bewoond zijn. De nood is echter NU hoog en vraagt om oplossingen. Er is ons veel aan gelegen om onze inwoner/de jeugd in ons dorp te houden. De volgende vragen/acties hebben we als netwerk Wonen de afgelopen tijd bij de gemeente neergelegd:

  1. Kunnen we voor de kansloze eigen inwoner en spoedzoeker op een passende locatie (tijdelijke) woningen realiseren? 
  2. We kijken naar potentiële strategische locaties in het dorp, die mogelijk beschikbaar komen. En dragen deze aan bij de gemeente om de haalbaarheid te toetsen.
  3. Kijken of de bestaande woningvoorraad efficiënter benut kan worden. Particuliere initiatieven in de bebouwde kom als daarbuiten (denk aan de grote vrijkomende boerderijen) bieden in die zin misschien wel mogelijkheden.

Mocht u op dit nieuwsbericht willen reageren en/of ons suggesties mee willen geven dan kunt u deze richten aan wonen@heerlyckbree.nl met als onderwerp “Woningnood”.     

Netwerk  Wonen  –  Dorpsoverleg Maasbree

Deel dit bericht:

woningnood-min

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact