Aanvullende functies Heilige Aldegundiskerk onderzocht met hulp van parochianen en inwoners Maasbree

Op donderdagavond 30 mei bezochten ongeveer honderd inwoners van Maasbree de
inspiratiesessie in de Heilige Aldegundiskerk in Maasbree. De sessie werd georganiseerd en
begeleid door adviesbureau Stadsbouwers, dat in opdracht van het Dorpsoverleg en de
parochie onderzoek doet naar mogelijke nieuwe functies die de kerk kan vervullen naast haar
huidige activiteiten.

Waardevolle inbreng over verleden, heden en toekomst
Tijdens de sessie dachten inwoners op een interactieve manier mee over het verleden, het heden en
de toekomst van de kerk. Dit resulteerde in diverse interessante verhalen, ideeën en wensen. Deze
waardevolle inbreng wordt samengevoegd met de inbreng van de parochianen, die in een eerdere
sessie werd opgehaald. Deken Varela: “We zijn als kerkbestuur blij en dankbaar voor de grote
belangstelling en betrokkenheid die de gemeenschap in Maasbree heeft getoond bij het nadenken
over de toekomst van onze kerk. Dit bevestigt ons enerzijds in onze toekomstvisie om de religieuze
functie van het kerkgebouw te behouden en anderzijds in het draagvlak om te zoeken naar passende
nevenfuncties die bij kunnen dragen aan het behoud van het kerkgebouw voor de gemeenschap en
voor de parochie. Daarom zien we deze eerste gesprekken als een goede eerste stap richting de
toekomst.”


Het DNA van de kerk in beeld
Adviesbureau Stadsbouwers brengt met de verzamelde inbreng de betekenis van de kerk verder in
beeld. Marco Baetsen, conceptontwikkelaar en eigenaar van Stadsbouwers over dit proces: “Ieder
project begint met een uitgebreid onderzoek naar het DNA van een gebouw en de organisatie
waarvoor we aan de slag gaan. In het geval van de Heilige Aldegundiskerk betekent dit samen met
parochianen en inwoners op zoek gaan naar antwoorden op vragen als: wat betekent de kerk voor
Maasbree? Welke onderdelen van de kerk zijn belangrijk om te behouden? Hoe kunnen we de
religieuze functie en activiteiten van de parochie behouden in combinatie met andere functies? Het
beantwoorden van deze vragen doen we samen met parochianen en inwoners, omdat de Heilige
Aldegundiskerk een betekenisvolle plek is voor heel Maasbree.”
Jop Wijnands, voorzitter dorpsoverleg: “We kijken terug op twee geslaagde interactieve avonden
begeleid door Stadsbouwers en zijn blij met de hoge opkomst. Veel dank aan alle bezoekers die hun
persoonlijke verhalen en ideeën hebben gedeeld! We kijken uit naar de resultaten van het onderzoek
en de aanknopingspunten die daarin worden geschetst voor een toekomstbestendige kerk van
Maasbree.”


Aanvullende functies worden onderzocht
Naast het in kaart brengen van het DNA van de kerk, benadert Stadsbouwers in overleg met het
kerkbestuur, het Dorpsoverleg en gemeente Peel en Maas enkele partijen die genoemd zijn tijdens de
inspiratiesessies. Baetsen: “Dit zijn partijen die mogelijk kunnen bijdragen aan het vervullen van
nieuwe functies naast de huidige activiteiten van de kerk. Er wordt zorgvuldig bekeken of deze
functies passen bij de religieuze functie van de kerk, welke wensen er vanuit deze partijen zijn en
welke verdienmodellen interessant zijn. Dit resulteert op termijn in een lijst van kansrijke partners.”
Mogelijke scenario’s in tweede helft van 2024
In de tweede helft van dit jaar onderzoeken Stadsbouwers, het kerkbestuur, het Dorpsoverleg,
gemeente Peel en Maas en de potentiële partners de mogelijke scenario’s voor een gedeeltelijke
herbestemming van de Heilige Aldegundiskerk. Parochianen en inwoners van Maasbree worden
hierover op de hoogte gehouden via de website van Heerlyck Bree.

Deel dit bericht:

Aldegundiskerk - infoavond 30-5 - Foto 34

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact