Knopen lopen in “Bree”

“Knopen lopen in Bree” is een wandelroute van 12 km. De route verloopt via wandelknooppunten in het buitengebied van Maasbree. Er wordt gestart bij het voormalige Sint-Josefklooster, Op de Kemp 45. Parkeren is mogelijk op het Kennedyplein.

In het stroomgebied van de Everlosebeek kunnen enkele paden drassig zijn. Trek daarom stevige schoenen aan. 

In de bijlage staan de te volgen routenummers en een overzichtskaart.

Deel dEZE ACTIVITEIT:

foto Westeringlaan

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact