Vijf vragen over KVW

1. Hoe lang is de hoofdleiding bezig met de organisatie van KVW
KVW betekent voor ons een week vol plezier, hard werken, maar ook veel gezelligheid. Iedereen begrijpt als er iets moet wijken voor een vergadering, een bijeenkomst of dat je in de week zelf even helemaal weg bent. Zeker als hoofdleiding is die steun nodig om te kunnen doen wat we doen. Je leeft gewoon een week voor en met de kinderen van Maasbree, en je maakt deel uit van de KVW familie.

De eerste vergaderingen van KVW beginnen vaak al in september. Dus we zijn bijna een jaar bezig met het organiseren van een nieuwe editie. Dat kost veel tijd, maar als het dan tot leven komt en we zien het eerste blije kind binnen komen lopen, maakt dat alles goed! Dat is echt onbetaalbaar. En het mooie is, er volgen er nog honderden. Elk jaar doet namelijk 99 procent van de kinderen mee. Dat is het draagvlak van KVW.

2. Wat is er de afgelopen jaren veranderd aan het KVW?
KVW werd in 1963 opgericht omdat niet alle kinderen in Maasbree vroeger op vakantie konden. Om deze jeugd ook een leuke zomervakantie te bezorgen, werd KVW opgericht. Inmiddels zien we dat veel gezinnen wel op vakantie gaan, maar toch blijft KVW voor veel kinderen één van de hoogtepunten van de zomervakantie.

We hebben altijd een grote groep vrijwilligers gehad (en gelukkig nog steeds) maar we merken de laatste jaren dat het steeds moeilijker wordt om spelleiding te vinden, volwassenen die een drie-vier uurtjes komen helpen met een activiteit. Dit is een uitdaging voor veel verenigingen tegenwoordig. Het is heel jammer als een activiteit waar veel uren voorbereiding in zit, niet goed uit de verf komt omdat er te weinig mensen zijn om bij de spellen te staan. Het kost mensen een paar uurtjes, maar voor de kinderen is die inzet onbetaalbaar én hard nodig.

3. Waarom is KVW al jaren zo’n groot succes?
Vrijwilligers is voor ons de belangrijkste factor die KVW succesvol maakt. Voor en achter de schermen zijn er jaarlijks zo’n 300 mensen bezig met KVW. Denk aan het organiseren van activiteiten, het opbouwen van spellen, het begeleiden van groepen kinderen maar ook het knutselen van attributen of een middagje meehelpen als spelleiding. En laten we vooral het zware bouwwerk van onze bessemploeg benoemen, die alle doldwaze spelcircuits opbouwen.

Bovendien kent het programma al meer dan 60 jaar vaste onderdelen die iedereen kent, zoals het grote of kleine bos en het uitstapje.

Daarnaast hebben we een grote groep sponsoren die op verschillende manieren hun steentje bijdragen. Al die materialen, afvalverwerking, tractoren, loaders en vervoer, zonder deze sponsoren was KVW nooit zo groot, dokdwaas en te gek als het nu is geworden.

Daar zijn we heel dankbaar voor! KVW is een week vol gezelligheid en daar draagt het Mafcentrum met het avondprogramma ook zeker aan bij. Dat maakt dat leiding en andere vrijwilligers graag meedoen.

Dan het vertrouwen van ouders, het dorp en de gemeenschap dat de jeugd in goede handen is bij de hoofdleiding binnen KVW. Daar is ook iets voor nodig en daar wordt hard voor gewerkt. En ook de gemeente weet dat de evenementenorganisatie in goede handen is. Gelukkig hebben we ook goede mensen bij gemeente die het draagvlak mee uitdragen, al zo lang KVW bestaat hebben we daar ook veel steun van.

4. Hebben de kerk en de Ossefeesten nog een rol in het succes?
KVW is in samenwerking met de kerk opgericht, het parochiewerk heeft in de eerste jaren gesteund bij de organisatie. De opening op maandagochtend is nog altijd in de kerk en is een van de hoogtepunten. Dat is één van de vaste elementen die elk jaar terugkomen. De samenwerking met de Ossefeesten is voor ons ook van belang, omdat we regelmatig gebruikmaken van de tent voor onze opening en afsluiting, maar ook in het geval van slecht weer. Omdat de Ossefeesten aansluitend aan KVW plaatsvindt, wordt de sfeer van gezelligheid en gemoedelijkheid nog even doorgetrokken. Een groot dorpsfeest van jong tot oud.

5. Hebben jullie voldoende leiding en moet je uit Maasbree komen om mee te doen?
In het verleden hebben we wel eens moeite gehad met het vinden van genoeg leiding, maar deze tijd ligt al ver achter ons. Veel leiders die zich opgeven, hebben als kind ook al meegedaan met KVW en weten hoe leuk het is. Daarnaast wordt er door het Mafbeheer ’s avonds van alles georganiseerd voor de leiding, wat natuurlijk erg gezellig is.

Als er meer leiding opgeeft dan wij kunnen plaatsen, wordt er geloot ook al is dat niet leuk om te doen.

We zijn daar heel transparant in. Bijvoorbeeld, iemand buiten Maasbree mag zich alleen opgeven als leiding met iemand uit Maasbree. Vaak heeft die persoon al wel binding met het dorp. De regels zijn open, eerlijk en transparant. We willen het vooral geen vleeskeuring maken, iedere betrokkene moet mee kunnen doen.

En zoals gezegd, die grote betrokkenheid is een groot compliment voor ons. Overigens, iedereen die uitgeloot wordt kan gewoon op een andere manier meedoen met KVW. Dat vergeten mensen soms. We zoeken altijd vrijwilligers , mediamensen, EHBO, verkeersregelaars en spelleiding. Het zijn allemaal laagdrempelige manieren om mee te doen.

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact