Dit evenement vindt plaats op:

Noodopvang van asielzoekers op locatie MHP Maasbree

Op de locatie MHP Maasbree aan de Middenpeelweg 4 (naast McDonald’s) komt een noodopvanglocatie voor asielzoekers. De locatie wordt hiervoor beschikbaar gesteld van 4 maart 2024 tot 4 maart 2026. In totaal is er ruimte voor 316 asielzoekers. De eerste asielzoekers worden op maandag 4 maart verwacht. 

De druk op de asielzoekerscentra in Nederland en het aanmeldcentrum in Ter Apel is hoog. Het COA is dringend op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Twee weken geleden werd de gemeente Peel en Maas benaderd door huisvestingsorganisatie KaFra Housing. Zij gaven aan dat de locatie MHP Maasbree op korte termijn beschikbaar gesteld zou kunnen worden voor het opvangen van asielzoekers. Na een overleg op maandag 19 februari tussen gemeente, KaFra Housing en COA bleek dat MHP Maasbree zeer geschikt is voor het opvangen van asielzoekers. Op de locatie zijn al woonunits en voorzieningen aanwezig. Hierdoor kunnen praktisch en snel mensen opgevangen worden. De arbeidsmigranten die tot nu toe op deze locatie verblijven, krijgen door KaFra Housing andere huisvesting aangeboden in de regio. 

Wethouder Erik Nijssen licht – namens het college van burgemeester en wethouders – toe: “We willen een bijdrage leveren aan de grote huisvestingsopgave van asielzoekers. Door onze verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we mensen die naar ons land vluchten een goede opvangplek bieden en dragen we bij aan het oplossen van de opvangcrisis. Bovendien voldoen we hiermee aan onze taakstelling vanuit de Spreidingswet voor 2024 en 2025. We realiseren ons dat zo’n opvang impact heeft op de omgeving. Daarom gaan we met omwonenden en omliggende bedrijven in overleg om tot goede afspraken te komen.” 

Communicatie met omwonenden

De gemeente vindt het belangrijk om de omgeving van de locatie goed te informeren. Direct na het besluit van het college van burgemeester en wethouders op maandag 26 februari, om deze noodopvanglocatie toe te staan, zijn omwonenden en omliggende bedrijven geïnformeerd. Zij zijn ook uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. 

Inloopochtend

Op zaterdag 2 maart tussen 10.00 en 12.00 uur organiseren de gemeente Peel en Maas en het COA een inloopmoment op de opvanglocatie MHP Maasbree. Iedereen die dat wil, krijgt op dat moment de gelegenheid om de locatie te bekijken en vragen te stellen over deze noodopvang. Belangstellenden dienen zich vooraf aan te melden via opvang@peelenmaas.nl.

Beheer door COA en permanente beveiliging  

De noodopvang wordt beheerd door het COA. Op de locatie is permanent beveiliging aanwezig. Via een speciaal telefoonnummer zal het COA 24/7 bereikbaar zijn voor vragen. Ook via een speciaal mailadres kunnen vragen gesteld worden. Zodra het telefoonnummer en mailadres bekend zijn, wordt dit bekend gemaakt via de website van de gemeente. Het COA zorgt voor de begeleiding van de nieuwe bewoners, het aanbieden van taallessen en de communicatie met de omgeving.

Informatie 

Op www.peelenmaas.nl/opvangmaasbree staat meer informatie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief van de gemeente via www.peelenmaas.nl/nieuwsbrief (selecteer de nieuwsbrief ‘Gemeentenieuws Peel en Maas’). Inwoners of ondernemers met vragen kunnen terecht op het mailadres opvang@peelenmaas.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Peel en Maas, team Communicatie, telefoon 077-327 9835 of pers@peelenmaas.nl.

Bron: Persbericht Gemeente Peel en Maas

Deel dit evenement:

MHP-Maasbree

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact