Dit evenement vindt plaats op:

Laefplein

Op 18 maart 2020 stond de tweejaarlijkse dorpsavond gepland. Op de agenda stond de concept Toekomstvisie Maasbree. Deze avond hebben we moeten cancelen i.v.m de coronamaatregelen. En nog steeds hebben we niet de gelegenheid gehad om met het dorp hierover goed in gesprek te gaan. Dat zal hopelijk in de komende periode wel gaan gebeuren.

De concept toekomstvisie heeft als kernboodschap: versterken, verbinden en vergroenen. We leggen daarbij de nadruk op de Dorpstraat, omdat deze van oudsher sterk de ruimtelijke identiteit van centrum Maasbree bepaalt. Deze lijn willen we verder doortrekken en versterken: het is wat ons betreft de hartlijn van ons Dorp. Daarom ook de uitgezette hartjes in november van vorig  jaar op de beoogde hartlijn.

Op deze hartlijn ligt het complex Niens (nu de Vermaekerij), café de Pool, voormalige garage Gommans en de voormalige bakwinkel Werts. Dit gebied gaf mede door het faillissement van Niens een dik jaar terug een vrij trieste aanblik. We maakten ons zorgen maar zagen ook kansen om van dit gebied een hoogwaardige ontmoetings en leefplek te maken.

Als dorpsoverleg zijn we met de  eigenaren van de genoemde locaties in gesprek gegaan. We hebben met medewerking van de gemeente een stedenbouwkundig bureau in de arm genomen dat ook gesproken heeft met de eigenaren van de genoemde locaties  Later hebben we hier ook de locatie Electro Jos Ewals (nu o.a. verloskundigen praktijk) bij betrokken. Het bleek al snel dat een groot deel van deze eigenaren in het recente verleden voor hun eigen locatie plannen hadden, maar dat deze nooit de eindstreep gehaald hebben. Nu was de kans aanwezig verbindingen te maken en via een gezamenlijke gebiedsvisie een beter gewogen stedenbouwkundig beeld tot stand te brengen. In de visie ontstond een transformatie naar een soort “laefplein” met de uitdrukkelijke wens en mogelijkheid horeca, andere commercie  en woningbouw te realiseren op de locaties Gommans en Werts (alleen woningbouw). De architecten voor de locaties stemmen de bouwplannen met elkaar af. Over de openbare ruimte bestaan ideeën, maar deze moet nog helemaal ingevuld gaan worden. Daar gaan we het dorp, de omgeving en andere belanghebbende partijen bij betrekken. Inzet is te komen tot een gebied met een aantrekkelijk verblijfsklimaat, verkeersveilig, groener en ook duurzamer (hittestress).   

Alvorens we het proces van participatie verder inzetten, gaan we op korte termijn samen met de “bouwers”  in gesprek met het College. Het college zal groen licht moeten geven en hopelijk ook financiële middelen ter beschikking willen stellen om deze plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren. Voor de leefbaarheid ons dorp denken wij cruciaal.

Deel dit evenement:

Toekomstvisie Maasbree

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact