Dit evenement vindt plaats op:

Laefplein Maasbree: Geen drie maar twee lagen.

De nieuwe woningen op het Laefplein in Maasbree krijgen twee bouwlagen, in plaats van de 3,5 zoals aanvankelijk de bedoeling was. Deze aanpassing is genomen na reacties van inwoners, die de woningen te hoog vonden en niet in het straatbeeld vonden passen. Naast de aanpassing in de hoogte krijgen de woningen ook een schuine kap.

Sloop bakkerijwinkel
Bouwbedrijf Schroen uit Heythuysen wil op de locatie van de huidige parkeerplaatsen in het hart van Maasbree zo’n 18 appartementen realiseren. In het bestemmingsplan is tevens de uitbreiding van Café de Pool opgenomen. Om de bouw mogelijk te maken, moet de voormalige bakkerijwinkel worden gesloopt. Dit pand stamt uit 1850. Een groep inwoners wil niet dat het gebouw naar de vlakte gaat. Echter is het niet monumentale pand zodanig verbouwd dat van het oorspronkelijke gebouw weinig meer over is. Het pand heeft daarom geen bescherming vanuit de Monumentenwet.

Parkeren
Een zorg van de inwoners van Maasbree was ook dat door de komst van de woningen parkeeroverlast gaat ontstaan. Een parkeerdrukmeting laat zien dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn.

Ontmoetingsplein
Op 18 december heeft het college van Peel en Maas ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Deze ligt inmiddels ter inzage bij de gemeente. Het Laefplein wordt een ontmoetingsplein bij de horecagelegenheden van Café de Pool en De Vermaekerij.

Bron: Omroep P&M

Deel dit evenement:

Laefplein

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact