Dit evenement vindt plaats op:

Eindelijk nieuwe sporthal Maasbree

De gemeenteraad heeft op dinsdag 19 maart ingestemd om een nieuwe sporthal te bouwen in Maasbree en de huidige sporthal te slopen. De nieuwe hal komt te liggen binnen de sportieve omgeving aan de Breetse Peelweg, op de plek waar nu Sportcenter Dynamic ligt. Er wordt een voorbereidingskrediet van € 650.000 beschikbaar gesteld voor een onderzoek, ontwerp- en aanbestedingsfase van de nieuwbouw.

Eindelijk duidelijkheid

Na een proces van in totaal 15 jaar komt er daarmee zicht op een definitieve keuze en realisatie. Sinds 2008 heeft een vervanging van de sporthal met enige regelmaat op de agenda gestaan van de (binnen) sportverenigingen, Stichting Bree en andere belanghebbenden. In die periode zijn meerdere verkenningen uitgevoerd om deze voorziening te behouden voor Maasbree en op een goede plek te laten landen. De verenigingen zijn blij dat nu de volgende stap nu eindelijk gezet gaat worden.

De huidige sporthal D’n Adelaer is 45 jaar oud en kent een hoge bezettingsgraad maar vertoont inmiddels ook de nodige mankementen. Het gebouw voldoet niet meer aan de huidige normen en eisen. Hierdoor nam de urgentie de laatste periode toe om tot vervanging over te gaan. Het zij via (ver)nieuwbouw op dezelfde plek dan wel nieuwbouw elders. Nieuwbouw op een andere locatie blijkt daarbij in alle afwegingen de beste oplossing waarbij het de voorkeur heeft om de sporthal niet ergens solitair te plaatsen.

Het zoeken naar een andere locatie met de mogelijkheid om voorzieningen te gaan combineren is niet gemakkelijk geweest. Zo was MVC’19 het niet eens met een extra gebouw op het sportpark en werd er een streep gezet door de plannen van de bouw van een nieuw schoolgebouw voor De School en sporthal.

Volgende fase

Eind 2023 heeft de zoektocht zich toch nog een keer gericht op sportpark de Breetse Peelweg Hierbij is specifiek gekeken of er een combinatie gerealiseerd kan worden van sporthal en sportcentrum. Met de eigenaar van Dynamic werden eind vorig jaar gesprekken gevoerd die resulteerden in het voorstel dat 19 maart jl. in de Raad werd besproken.

De realisatie van de nieuwe sporthal in Maasbree komt hiermee in een belangrijke volgende fase. Komende periode worden verdere voorbereidingen getroffen richting een realisatie die medio 2025/2026 haar beslag moet krijgen. Voor Maasbree ligt er nu een mooie nieuwe uitdaging om straks invulling te geven aan de locatie van de oude sporthal.

Deel dit evenement:

dynamic

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact