Dit evenement vindt plaats op:

Dorpsoverleg biedt toekomstvisie Maasbree aan

Op woensdag 7 september heeft het Dorpsoverleg Maasbree de geactualiseerde Toekomstvisie (inclusief de feedback van het dorp) aangeboden aan wethouder Erik Nijssen (Vitale Gemeenschappen), namens het college van de gemeente Peel en Maas.

Deze visie “Versterken, Verbinden, Vergroenen” was in juni 2020 in concept gereed.

Op de dorpsavond van 20 juli jongstleden die het Dorpsoverleg samen met Heerlyck Bree had georganiseerd, zijn vele inwoners van Maasbree met elkaar in gesprek gegaan om deze visie te actualiseren. Het dorp heeft vele mooie en goede opmerkingen gemaakt. In de verslagen van de dorpsavond komen deze terug en natuurlijk zullen ze worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de mogelijke projecten. Uiteraard zal het dorp hierbij worden betrokken middels een volgend Heerlyck Bree Café. Dit doen we nadat de gemeente de visie getoetst heeft. Het college koppelt haar standpunten terug over de zaken waar zij een (gedeelde) verantwoordelijkheid voor heeft.

We gaan er van uit dat we op een aantal onderdelen groen licht krijgen om met elkaar door te pakken. We koersen op een nieuwe inwonersavond in december om dit verder vorm te geven. Want samen, in nauwe samenwerking met de gemeente, maken we Maasbree Heerlyck!

Deel dit evenement:

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact