Kernteam Zorg en Welzijn

 Het kernteam Zorg en Welzijn is een onderdeel van het dorpsoverleg. Het kernteam bestaat uit een afvaardiging van zorgprofessionals (waaronder Huisarts en wijkverpleegkundige), dorpsondersteuners en betrokken burgers. Het kernteam heeft verschillende doelen. Zo kunnen we aanjager en initiatiefnemer zijn voor activiteiten die bijdragen aan zorg en welzijn in Maasbree. Daarnaast bieden we kernteam ondersteuning aan inwoners die een eigen initiatief willen ontplooien. Tot slot hebben we een signaaleerfunctie waarmee we toekomstige behoeften in kaart brengen. 

Eerdere succesvolle samenwerkingsprojecten waren het realiseren van het Thoeshoes en het organiseren van de dorpsvoorziening Huishoudelijke Hulp in Maasbree als onderdeel van de Zorgcoöperatie Peel en Maas. Aan deze zorgcoöperatie neemt namens Maasbree een afvaardiging van het kernteam deel. 

Het kernteam heeft zich in 2024 als doel gesteld om aandacht te geven aan het versterken van contacten tussen (in)formele zorg, het verenigingsleven en de burgers in Maasbree. Onder andere om onze signaleer en aanjaagfunctie beter te kunnen vervullen. Heeft u vragen, wenst u een bijdrage te leveren of wilt u meer informatie, vraag ons gerust. 

Lid van het Kernteam Maasbree zijn: Hanneke Hinssen, Peggie Bos, Erwin Grommen, Rob Hüskens, Jacques Janssen (huisarts), Liset Janssen (dorpsondersteuner), Mia van Gils (dorpsondersteuner) en Robin Grommen.

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact