Nationaal Programma Ruimte voor Defensie

De veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo. Het beschermen van het eigen grondgebied en dat van NAVO-bondgenoten wordt steeds belangrijker. Daarom heeft Defensie meer ruimte nodig om te werken en te oefenen. Denk hierbij aan kazernes, vliegvelden, opslagplaatsen, laagvlieggebieden en oefenterreinen.

Dit speelt ook in de regio Noord-Limburg. Het gaat dan om mogelijk uitbreiden en vaker gebruiken van een laagvlieggebied voor helikopters, het mogelijk opnieuw in gebruik nemen van vliegbasis De Peel in Vredepeel en een mogelijke militaire oefenlocatie Crayelheide, tussen Maasbree en Venlo. Voordat het zover is, moeten eerst nog de nodige onderzoeken worden uitgevoerd en besluiten worden genomen door het (nieuwe) kabinet.

Meer informatie

Op de website van Defensie kunt u meer informatie vinden over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Daar vindt u een uitlegvideo en ook de presentatie die is gegeven tijdens een informatiebijeenkomst voor de provincie Limburg op 12 juni 2024.

Bron: Gemeentenieuws Peel en Maas

Deel dit bericht:

- Marnewaard / 04-07-18..- CERTIFEX oefening van het Korps Mariniers in de Marnewaard. De oefening vindt plaats in het dorp Marnehuizen...- De mannen van operations en coms gaan ook te voet voorwaards bij de opkomende zon

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact