In een aantal gevallen wordt een vergunning goedkoper

Voor de invoering van de omgevingswet bestond de kruimelgevallenregeling. Met deze regeling kon een beperkt aantal zaken eenvoudiger, sneller en vooral goedkoper vergund worden. Met de invoering van de omgevingswet is deze mogelijkheid vervallen. Dit raakt inwoners vooral in de portemonnee. Daar komt een oplossing voor.

Van kruimelgeval naar ‘kleine Bopa’ Voor elf soorten aanvragen met een beperkte ruimtelijke impact kon tot 2024 met een korte procedure afgeweken worden van een bestemmingsplan. Voor dit soort plannen was een beperkte ruimtelijke onderbouwing voldoende en de kosten waren daardoor ook een stuk lager. Bijvoorbeeld voor het wijzigen van het gebruik van een bestaand bouwwerk binnen de bebouwde kom, het bouwen van een carport of voor een tijdelijke vergunning voor maximaal 10 jaar.

Onder de omgevingswet is het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. Alle aanvragen voor een afwijking van het omgevingsplan (dus ook de voormalige kruimelgevallen) gaan nu via een Buitenplanse omgevingsvergunning (Bopa). Voor een Bopa geldt een legestarief van € 5000,-. Voor het afhandelen van een kleinschalige afwijking (’kleine Bopa’) is de gemeente veel minder tijd kwijt, dan waar het tarief voor de Bopa rekening mee houdt. Het college vindt de kosten daarom niet in verhouding en heeft een oplossing gevonden.

Aanpassen legesverordening 2025 Het college gaat de raad voorstellen in de legesverordering voor 2025 een nieuw onderdeel ‘kleine Bopa’ op te nemen. Die vergunning krijgt een aanpast tarief. Daarnaast komt er een duidelijke omschrijving, zodat het voor initiatiefnemers duidelijk is of ze in aanmerking komen voor het lagere tarief.

Tot die tijd gaat het college gebruik maken van de hardheidsclausule voor het verlagen van de leges als die niet in verhouding staan tot het initiatief. Dit geldt voor heel 2024. Aangezien de rekeningen voor dit soort aanvragen nog niet verstuurd zijn, krijgt een aantal initiatiefnemers te maken met een meevaller.

Bron: Persbericht Gemeente Peel en Maas

Deel dit bericht:

Gemeente vergunningen Hand-en-Euro-teken (1)

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact