Cultuurtoppers gezocht: Cultuurprijs Peel & Maas

Na twee jaar van afwezigheid zijn we verheugd de Cultuurprijs Peel & Maas weer te kunnen uitreiken. De voordrachtperiode voor de gemeentelijke Cultuurprijs Peel & Maas gaat van start. Bij deze een uitnodiging om personen, groepen en instellingen voor te dragen als kandidaat. Het gaat over kandidaten die in 2023-2024 iets bijzonders hebben gedaan.

De Cultuurprijs is er voor personen, instellingen en initiatieven, die een belangrijke bijdrage leveren aan het culturele leven in onze gemeente. Peel & Maas barst van het culturele initiatief. Daar zijn we blij mee en daar mogen we trots op zijn. De Cultuurprijs Peel & Maas is dan ook een mooie erkenning van de gemeente voor uitzonderlijke culturele prestaties.

Natuurlijk denkt u hierbij aan kunst, muziek en toneel. Maar cultuur is ook literatuur, dans, fotografie, architectuur, folklore en volkskunst. En laten we niet vergeten dat ook veel mensen zich inzetten voor erfgoed, cultuureducatie en geschiedkunde. Zowel amateur- als beroepsbeoefenaars komen in aanmerking voor de prijs.

Onderbouw de inzending met heldere, overtuigende argumenten, die aansluiten op onderstaande criteria. Op zondag 2 juni sluit de inzendtermijn voor de voordrachten van 2024. Kandidaten worden beoordeeld op deze criteria:

1. De kandidaat moet een bijzondere meerwaarde hebben voor de cultuur in onze gemeente;
2. De kandidaat moet het belang van de gemeenschap dienen;
3. Van de kandidaat moet een inspirerende werking uitgaan;
4. Er moet sprake zijn van oorspronkelijkheid ofwel originaliteit;

Anderen moeten de kandidaat voordragen; het is dus niet mogelijk om jezelf of de eigen organisatie voor te dragen.

Uitreiking op vrijdag 1 november 2024 in DOK6

Kandidaten voordragen? Stuur een e-mail naar cultuurprijspeelenmaas@gmail.com.
Zet bij het onderwerp: ‘Kandidaat 2024’.

Deel dit bericht:

Winnaars Cultuurprijs 20-21

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact