Dit evenement vindt plaats op:

Zorgcoöperatie Peel en Maas organiseert in Peel en Maas hulp bij het huishouden

De dorpsvoorziening is in Peel en Maas per 1 januari 2023 officieel gestart. Bij een dorpsvoorziening ligt het eigenaarschap, de regie en de uitvoering van hulp bij het huishouden volledig bij de dorpen. Na jaren van voorbereiden en proefdraaien samen met de dorpen is het nu echt zo ver. De dorpen zijn er klaar voor en het spreekwoordelijke stokje is door de gemeente overgedragen aan de dorpen.

Vrijdag 20 januari 2023 hebben vertegenwoordigers van de dorpen en de gemeente, de dorpsondersteuners, de initiatiefnemers van het eerste uur en wethouder Mestrom de start van de dorpsvoorziening feestelijk gevierd. Een grote mijlpaal en prachtig voorbeeld van een mooie samenwerking met de dorpen in Peel en Maas. En een unicum in Nederland.

‘Trots ben ik op iedereen die de afgelopen jaren z’n steentje heeft bijgedragen aan het mogelijk maken van de dorpsvoorziening Peel en Maas. We hebben de afgelopen jaren intens samengewerkt met een betrokken groep inwoners om hulp bij het huishouden dichter bij de inwoners te brengen. Zorgen voor elkaar staat voorop. Een groot woord van dank is zeker op z’n plaats en succes voor de toekomst!, wethouder Anget Mestrom.

Laagdrempelig en dichtbij de inwoner

Hulp bij het huishouden wordt laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd, met als eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuners in ieder dorp. Omzien naar elkaar krijgt in de gemeenschap concreet inhoud en wordt verder versterkt. Een dorpsvoorziening wordt volledig buiten de Wmo georganiseerd en is daardoor geen gemeentelijke voorziening.

Hulp blijft gelijk

De start van de dorpsvoorziening hulp bij het huishouden in Peel en Maas heeft géén gevolgen voor de hulp die inwoners nu krijgt. De hulp loopt gewoon door. Ook blijft het eerste aanspreekpunt de dorpsondersteuner in het eigen dorp.

Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A.

Om de dorpsvoorziening te kunnen starten hebben de dorpen samen Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. opgericht. Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. neemt het eigenaarschap over van de gemeente Peel en Maas en is per 1 januari 2023 verantwoordelijk voor het organiseren van de hulp bij het huishouden in Peel en Maas.

‘Met veel inspanningen hebben we nieuwe wegen ingeslagen om dichtbij ‘wel te zijn’, aldus Gijs van Lier voorzitter Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A.

Subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst

De dorpsvoorziening wordt enkel financieel ondersteund door de gemeente met een subsidiebedrag en krijgt verder de ruimte om zelf de hulp laagdrempelig te organiseren. De Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. heeft een begroting ingediend welke met de gemeente is afgestemd. Op basis hiervan is er door de gemeente een subsidie verstrekt. In de uitvoeringsovereenkomst zijn afspraken vastgelegd die met de Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A zijn gemaakt.

Contracten zorgaanbieders getekend

Ook het sluiten van overeenkomsten met zorgaanbieders is vanaf nu een verantwoordelijkheid van de Zorgcoöperatie Peel en Maas U.A. Eind 2022 heeft de zorgcoöperatie overeenkomsten gesloten met de 7 zorgaanbieders waarvan inwoners uit Peel en Maas momenteel hulp bij het huishouden van krijgen.

Foto: Vertegenwoordigers van de dorpen, de dorpsondersteuners, de initiatiefnemers van het eerste uur en wethouder Mestrom snijden samen de taart aan om de start van de dorpsvoorziening Peel en Maas feestelijk te vieren.

Deel dit evenement:

Over Heerlyck Bree

Samen zijn we Bree! Saamhorigheid, verbondenheid, naoberschap.

Ontstaan naam: Vanuit de middeleeuwen is Maasbree ontstaan uit een heerlijkheid (bezit van een heer).  Van daaruit zijn we gaan brainstormen over onze naam. Daarbij kwam dat we het natuurlijk heerlijk vinden wonen en leven in Maasbree.

Contact